เริ่มจากติดตั้ง OpenSSL ให้เรียบร้อย ที่สำคัญระวังเรื่องตำแหน่งไฟล์ openssl.cnf ดีๆ ในตัวอย่างนี้ เอาไปทำงานที่ Root \ Bin ของ Open SSL เลยไฟล์ openssl.cnf จึงต้องเป็น ..\share\openssl.cnf ตัวอย่างนี้ทำใน Windows Server ดังนั้นถ้าบน Linux ต้องสลับ Path ไป

 

 

จากนั้นพอได้ Certificate ครบถ้วนก็นำไปติดตั้งยัง Server ที่ต้องการ

โดย Certificate นั้นจำเป็นต้องอยู่ใน Personal (Certificate)

 

1. From the Windows Start Menu, select Run >mmc.exe

2. From within the MMC application select File > Add/Remove Snap-In > Standalone > Add

3. Select “Certificates” from the list and select the Add button.

4. Select “Computer Account” account, select “Finish’

 

 

โดยใช้ ไฟล์ pfx ที่ได้จากขั้นตอนสุดท้ายเพราะจำเป็นต้องใช้ Certificate ที่มี private key แนบอยู่เพื่อใช้งาน

https://www.mailenable.com/kb/content/article.asp?ID=ME020479

Written by adminwp